Hemşirelik Fakültesi


2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DUYURUSU!

Fakültemizin Yaz Okulunda açılan kuramsal uygulamalı dersler için başka Üniversitelerden öğrenci kabul edilemeyecektir.

Açıklama:5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesinde Yüksek Öğrenimleri sırasında zorunlu birim dışı uygulamaya tabi tutulan öğrenciler hakkında İş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.”; 87. maddenin e) maddesinde ise “Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır”.

İlgili Kanun Maddesi gereğiher Üniversitenin öğrencisine sigorta yapma zorunluluğu bulunduğu için Fakültemiz Yaz Okulunda açılan kuramsal uygulamalı dersler için başka Üniversitelerden öğrenci kabul edilemeyecektir.

 

Yaz Okulunda ders almak isteyen Öğrencilerimizin Dikkatine;

  1. Yaz okulunda almak istediğiniz kuramsal uygulamalı ders, Fakültemizde açılıyorsa Fakültemizden alınız. Fakültemizde açılan kuramsal uygulamalı dersi, başka Üniversitelerden almak için talepte bulunmayınız.
  2. Fakültemizde açılmayan dersleri, ilgili dersin öğretim elemanının,“dersin kredisi ve içeriği uygundur” onayından sonra başka Üniversitelerden tercih edebilirsiniz.
  3. Fakültemizde açılmayan kuramsal uygulamaları dersi başka bir Üniversiteden alan öğrencilerimizin Yaz Okuluna başlamadan önceEk’teyer alan“Yaz Okulu Eğitimi Uygulama Çizelgesi (1 adet) eksiksiz doldurarak,Fakültemiz personeliBilgisayar İşletmeni Şeref KOCADERE’ye en kısa sürede teslim etmek zorundadır. Düzenlen her formun arkasına nüfus cüzdanı fotokopisi eklenmelidir.
  4. Fakültemizde açılmayan kuramsal uygulamaları dersi başka bir üniversiteden alan öğrencilerimizin her ayın 13’ündeEk’te belirtilen Puantaj Tablosuna yaz okulu aldığı dersin öğretim elemanına imzalatarak (ıslak imza)Fakültemiz personeli Bilgisayar İşletmeni Şeref KOCADERE’yeposta ile göndermelidir.

 

Fakültemiz Yaz okulunda açılacak dersler’e buradan ulaşabilirsiniz.

Yaz  Okulu Uygulama Çizelgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Yaz  Okulu  Puantaj Çizelgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

0