Hemşirelik Fakültesi


Öğrenci Bilimsel Etkinlikleri Danışmanlık Komisyonu Üyeleri

Doç. Dr. Filiz KANTEK (Başkan)

Öğr. Gör. Gülşen AK SÖZER

Öğr. Gör. Nilüfer TOK YANIK

Araş. Gör. Fatma Dilek TURAN GÜRHOPUR

Arş. Gör. Cafer ÖZDEMİR

 


Son Güncelleme : 11 Temmuz Salı 2017
257