Hemşirelik Fakültesi


Burs ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Öğretim Elemanları
Sorumlu Öğretim Elemanı Oda No E-mail
Öğr.Gör.Dr. Dudu KARAKAYA (0242) 310 69 15 dkarakaya@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Nezaket YILDIRIM (0242) 310 69 22 ozturk-nezaket@hotmail.com
Öğr.Gör. Nurcan KIRCA (0242) 310 61 12 nurcankirca@akdeniz.edu.tr

Son Güncelleme : 26 Eylül Pazartesi 2016
215