Hemşirelik Fakültesi


Burs ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Öğretim Elemanları
Sorumlu Öğretim Elemanı Oda No E-mail
Dr.Öğr.Ü. Dudu KARAKAYA (0242) 310 69 15 dkarakaya@akdeniz.edu.tr
Öğr.Gör. Gülşen AK SÖZER (0242) 310 61 18 gulsenak@akdeniz.edu.tr
Arş.Gör. Arif ÖZPARLAK Dahili 2951 arifozparlak@gmail.com

Son Güncelleme : 26 Eylül Pazartesi 2016
257