Hemşirelik Fakültesi


Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD Yüksek Lisans Tezleri

Koyutürk Aslan, Ö (2018) Acil Servise Başvuran Kanamalı Gebelerde Durumluk Kaygı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Öznur KÖRÜKCÜ)

Üner, F Ö (2018) Kanser Kaygı Ölçeği’nin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Öznur KÖRÜKCÜ)

Oruç, M (2018) Doğum Sonu Dönemde Kadınların Annelik Fonksiyonu ile Maternal bağlanma İlişkisinin İncelenmesi (Danışman: Prof.Dr.Kamile KABUKÇUOĞLU)       

Selvi, N (2018) Doğum Sonu Dönemde Kadınların Uykusuzluk Düzeyleri Üzerine Ayak Reflekseloji Uygulamasının Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi İlkay BOZ)

Apaydın, H (2017) Acil Obstetrik Bakım Ünitesine Başvuran Gebelerin Doğuma İlişkin Korku Düzeyleri (Danışman: Prof. Dr. Kamile KABUKCUOĞLU)

Akpınar, A (2016) Postpartum Süreçte Kadınların Cinsellikle İlgili Bilgi Ve İnanışlarının Belirlenmesi (Danışman: Doç. Dr. Hatice YANGIN)

Aydın, R (2016) Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeğinin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Kamile KABUKCUOĞLU)

Deliktaş, A (2016) Doğum Eyleminin 1. ve 2. Evresinde Anne Pozisyonlarının Kadın Sağlığına Olan Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması (Danışman: Prof. Dr. Kamile KABUKCUOĞLU)

Göral, S (2014) Akdeniz Bölgesi Huzurevlerinde Yaşayan Kadınlarda Üriner İnkontinans Ve Yaşam Kalitesi (Danışman: Prof. Dr. Kamile KUKULU)

Gültürk, E (2012) Günübirlik Cerrahiye Başvuran Kadın-Doğum Hastalarının Perioperatif Hemşirelik Bakım Gereksinimleri ve Karşılanma Durumu (Danışman: Doç.Dr.Özen KULAKAÇ)   

Bakır, N (2012) Üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice Balcı YANGIN)

Yılmaz, P.I (2012) Alanya İlçesinde Yaşayan Türk Ve Alman Menopoza Girmiş Kadınlarda Menopozun Algılanması ve Menopoza İlişkin Görüşleri (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice Balcı YANGIN)

Ersoy, Y (2011) Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Doç. Dr. Kamile KUKULU)

Şanlı, Y (2010) Kadınların Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Danışman: Doç. Dr. Selma ÖNCEL).

Kuruçırak, Ş (2010) 4-12 Aylık Bebeği Olan Babaların, Babalık Rolü Algısı İle Bebek Bakımına Katılımı Arasındaki İlişki (Danışman: Doç.Dr.Özen KULAKAÇ)

Teskereci, G (2010) İnfertilite Tedavisi Gören Çiftlerde Yaşam Tarzının, Yaşam Kalitesine Etkisi (Danışman: Doç. Dr. Selma ÖNCEL).

Tekin, N (2009) İlk Gebeliğini Yaşayan Kadınların Gebeliğe İlişkin Beklentileri (Danışman: Doç. Dr. Kamile KUKULU)

Körükcü, H.Ö (2009) Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Doç. Dr. Kamile KUKULU)

Pınar, A (2007) 15-49 Yaş Grubu Kadınlarda Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selma ÖNCEL).

Karakoyunlu, F.B (2007) EVLİ KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU GÖRÜLME SIKLIĞI (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selma ÖNCEL).

Demirok, H (2006) Epidural Anestezinin Normal Doğum Üzerine Etkileri (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kamile KUKULU)

Özcan, K (2006) Sezaryenle Doğum Yapan Kadınların Sezaryene İlişkin Bilgi Düzeyleri (Danışman: Doç.Dr.Özen KULAKAÇ)


Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
240