Hemşirelik Fakültesi


Fakültemizde Bakım Davranışları Geliştirme Kursu Düzenlenecektir!

Değerli öğretim elemanları,
Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlkay BOZ ve Dr. Öğr. Üyesi Emine KOL tarafından ekte bulunan program kapsamında teorik ve uygulamalı olarak “Bakım Davranışları Geliştirme” kursu düzenlenecektir. Kursa ilişkin detaylı program için tıklayınız. İlgi ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu

Not: Katılım 15 kişi ile sınırlı olup talep olduğu takdirde kurs tekrarlanacaktır. Kurs kayıtları başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Kurs Tarihi: 18 Haziran 2018
Kurs Yeri: Yüksek Lisans Dersliği-4
Kurs Saati: 09:00-17:30
Kurs Kayıt: Arş. Gör. Ayşegül Korkmaz Doğdu (2978) e-mail: ayseguldogdu@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Mehtap Akgün (3091) e-mail:  mhtpdmr2015@gmail.com

Düzenleme Kurulu:
Doç. Dr. İlkay BOZ
Dr. Öğr. Üyesi Emine KOL
Arş. Gör. Ayşegül KORKMAZ DOĞDU
Arş. Gör. Mehtap AKGÜN

0