Hemşirelik Fakültesi


Halk Sağlığı Hemşireliği AD Yüksek Lisans Tezleri

Türkdoğan, M (2018) Riskli Yaş Grubunda Olan ve Olmayan Primipar Annelerin Emzirme Davranışlarının Prospektif Olarak İzlenmesi (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Arzu AKCAN)

Erdoğan, E (2018) Meme Kanseri Aile Öyküsü Olan ve Olmayan Kadınların Mamografi Davranışları, Sağlık İnançları ve Korku Düzeylerinin Karşılaştırılması (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Ayla TUZCU)

Özgen Dilek, S (2018) Okul Kazalarını Önlemeye Yönelik Verilen Kazasız Günler Eğitim Programının Öğrencilerin Bilgi ve Davranışlarına Etkisi (Danışman: Prof.Dr. Selma ÖNCEL)

Akgöz, A (2017) Kardiyovasküler Hastalık Riski Orta Düzeyde Olan Bireylere Hemşire Liderliğinde Yaptırılan Fiziksel Aktivitenin Risk Düzeyini Düşürmeye Etkisi (Danışman: Prof.Dr. Sebahat GÖZÜM)

Güler, S (2017) Annelerin Depresyon Belirtilerinin Bebek Bakım Sonuçlarına Etkisi (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Arzu AKCAN)

Saka, S.D (2017) Toplumda Yaşayan Yaşlılarda Ağrı Prevalansı ve Yaşlıların Ağrı Öz Yönetim Uygulamaları (Danışman: Prof.Dr. Sebahat GÖZÜM)

Gündoğdu, D (2016) Tarımda Çalışanların Deri Kanseri Risk Düzeyleri, Risk Algıları, Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi (Danışman: Doç.Dr. Selma ÖNCEL)

Ilgaz, A (2015) Tarımda Çalışan Bireylerin Kolorektal Kanser (KRK) Risk Düzeyleri, Krk Taramalarına Katılım Oranları ve Taramaya Katılmayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Danışman: Prof.Dr. Sebahat GÖZÜM)

Demir, Y (2014) İnmeli Hastalara Bakım Veren Aile Üyeleri İçin Hazırlanan Web Sayfasının Kalitesi, İçeriği ve Kullanımının Değerlendirilmesi (Danışman: Prof.Dr. Sebahat GÖZÜM)

Sümen, A (2014) Denizcilik Lisesi Öğrencilerine Cilt Kanseri Konusunda Verilen Eğitimin Bilgi ve Davranışlarına Etkisi (Danışman: Doç.Dr. Selma ÖNCEL)

 


Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
240