Hemşirelik Fakültesi


Hemşirelik Esasları AD. Yüksek Lisans Tezler

Doğdu Korkmaz, A (2018) Hemşirelerin Fiziksel Muayene Yöntemlerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Emine KOL)

Ergezen Dursun, F (2018) Yoğun Bakım Ünitelerinde Monitör Alarm Nedenleri ve Hemşirelik Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Emine KOL)

Coşkun, H (2017) Yoğun Bakim Üni̇tesi̇nde Hastasi Yatan Ai̇le Üyeleri̇ni̇n Gereksi̇ni̇m ve Beklenti̇leri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Emine KOL)


Son Güncelleme : 10 Mayıs Salı 2016
240