Hemşirelik Fakültesi


Hemşirelik Fakültesi Öğretim Elemanlarının Dikkatine

Sayın Öğretim Elemanı,

Fakültemiz Hemşirelik Komisyonu olarak 30-31 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz, öz gelişim seminerlerimizden ilki olan “Öz Gelişim Semineri I- Hemşirelik Sürecinin Öğretimi ve Kullanımında Ortak Dil Oluşturma” konulu seminer programımız  ve afişimiz ekte yer almaktadır. Programda görüleceği üzere küçük grup çalışmalarımız olacaktır. Çalışma gruplarında çeşitlilik ve  verimlilik açısından mümkün olduğu ölçüde, her Anabilim dalından, her akademik düzeyden öğretim elemanlarının  olacağı karma gruplar oluşturulması planlanmaktadır.   Hemşirelik süreci öğretimi ve kullanımı konusunda öğretim elemanları olarak sayısal zenginliğimizle birlikte farklılıklarımızın da artması ve  günümüzde değişen ve gelişen  anlayışların da getirdiği bir gereklilik olarak amacımız,  bu konuyu tüm öğretim elemanlarımızla birlikte tartışarak ortak bir dil oluşturma ve ilke kararları alabilmektir. Programımız bu bağlamda yapılandırılmıştır.

Bu seminerin amacına ulaşabilmesinin ve gereken verimin alınabilmesinin tüm öğretim elemanlarımızın tam katılımıyla  mümkün olacağı inancından hareketle, sizi seminerimize davet ediyoruz. Yoğun çalışma temposu içerisinde şimdiden katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Program içeriği için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi Saliha HALLAÇ

Eğitim Komisyonu Başkanı

Eğitim Komisyonu ve Düzenleme Kurulu Adına 

 

0