Hemşirelik Fakültesi


Hemşirelikte Yönetim AD Yüksek Lisans Tezleri

Yılmaz, H (2018) Hemşirelerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Alanya Örneği (Danışman: Doç. Dr. Filiz KANTEK)

Kartal, H (2016) Yönetici Hemşirelerde ‘Hemşirelik İmajı’ Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği (Danışman: Doç. Dr. Filiz KANTEK)

Dalipi, A (2016) Hemşire Profili: Priştina Örneği (Danışman: Doç. Dr. Filiz KANTEK)

Şimşek, B (2014) Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Benlik Kavramı Algıları Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Danışman: Doç. Dr. Filiz KANTEK)

Kaya, A (2013) Antalya İl Merkezi Hastanelerindeki Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı İle İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Filiz KANTEK)


Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
240