Hemşirelik Fakültesi


İç Hastalıkları Hemşireliği AD Doktora Tezleri

Terkeş, N (2018) Tip2 Diyabetli Bireyler İçin Web Tabanlı Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Programın Diyabet Yönetimine Etkisi (Danışman: Prof.Dr.Hicran BEKTAŞ, Prof.Dr.Mustafa Kemal BALCI)

Turan Kavradım, S (2018) Miyokard Enfarktüsü Geçiren Hastalara Uygulanan Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Eğitimin ve Telefonla İzlemin Yaşam Kalitesi, Öz-Yeterlik ve Uyum Düzeylerine Etkisi (Danışman Prof.Dr. Zeynep ÖZER)

Ökten, Ç (2017) Kemoterapi Uygulanan Kolorektal Kanserli Hastalarda Orem Öz Bakım Eksikliği Kuramına Temellendirilmiş Eğitimin ve Telefonla İzlemin Öz Bakım Gücü, Kaygı, Yalnızlık ve İyilik Haline Etkisi (Danışman Prof.Dr. Zeynep ÖZER)

 


Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
240