Hemşirelik Fakültesi


Kitap Bölümleri

Uluslararası Kitaplarda Yazılan Bölümler

 • Dörttepe Z., Keser İ(2016) Transactional Analysis Approach In Patient-Nurse Communication, (In:Resent Advances in Health Sciences)Ed: A. Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe. St. Kliment Ohrıdskı Universty Press, Sofia.pp: 32-42, ISBN: 978-954-07-4136-9.
 • Gözüm S., Platin N (2014). “Integrative Nursing In Turkey”, in: INTEGRATIVE NURSING, Kreitzer MJ, Koithan M, Eds., Oxford University Press, London , New York, pp.470-479.
 • Efe E., Öncel S. (2012). Chocolate Use and Knowledge in Oral and Dental Health in Children. Ed. Watson R.R., Preedy V.R., Zibadi S. Chocolate in Health and Nutrition.

Ulusal Kitaplarda Yazılan Bölümler

 • Cebeci F (2016) “Solunum Sistemi Cerrahisinde Bakım”. Cerrahi Bakım Vaka Analizleriyle Birlikte. Eti Aslan F. (Ed.). Akademisyen Tıp Kitapevi. Ankara 531-582.
 • Cebeci F  (2016) “Kanama Sorunları Hemoptizi, Hematemez, Melana”. Yoğun Bakım. Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi. Eti Aslan F., Olgun N. (Ed.). Akademisyen Tıp Kitapevi. Ankara 353-368.
 • Keser İ (2016) Evde Bakımda İletişim; Güçlük Yaratan Hasta Davranışları ve Doğru Yaklaşım İlkeleri, (İçinde: Sosyal, Ruhsal ve Medikal Yönleriyle EVDE BAKIM) Ed:Şevkinaz Konak. Kongre Kitapevi, Antalya ss:39-50 ISBN: 978-605-66925-1-2.
 • Öncel S. (2016) Sağlığı Koruma ve Geliştirme, (İçinde: Sağlığı Koruma ve Geliştirme ile Yaş, Cinsiyet ve Medeni Durum İlişkisi, Ed: Birsel Canan Demirbağ), Göktuğ Yayıncılık, Amasya, 2016, Sayfa ; 67-97, ISBN: 978-605-5901-18-9.
 • Öncel S., Akcan A., Meydanlioğlu A. (2016). “Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi”, Okul Döneminde Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Sebahat Gözüm, Ed., Vize yayıncılık, Ankara, ss.188-253.
 • Bektaş H. (2015) Yaşlı bireyler için ruh sağlığı konuları. Yaşlı Bakımı Hemşireliği. [Nursing Older Adults.] Eds:  Reed J, Clarke CL, Macfarlane A. Çeviri Editörü: Karadakovan A. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 1. Basımdan Çeviri,  Ankara. (ISBN 978-605-320-076-5), ss: 251-272.  (Bölüm Çeviri)
 • Bektaş H.(2015) Hematolojik Bozukluklar. Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği.  [Medical-Surgical Nursing].  Eds: Hogan M, Dentlinger N, Ramdin V. Çeviri Editörleri: Çelik S, Yeşilbalkan ÖU. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 3. Basımdan Çeviri,  Ankara. (ISBN 978-320-101-4), ss:  443-482. (Bölüm Çeviri)
 • Cebeci F (2015) “Kardiyovasküler Bakım”. Klinik Hemşirelik Becerileri-Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı. (Çeviri Ed. Bektaş H.). Taylor’s Clinical Nursing SkillsA Nursing Process Approach.(Ed:Lynn P.) Wolters Kluwer. Pennsylvania. Taylor 3. Basımdan çeviri. Nobel Yay. Ankara 830-872.
 • Öncel S. (2015) Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, (Ed: Ayla Bayık Temel, Cengiz Akıncı), Hemşirelik Terimleri Çalışma Grubu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Çabuk G, Yazıcı Z, Öncel S. (2015) Erken Evlilik Sorunu, Bilgilen Güçlen Projesi Sonuç Raporu, Pozitif Matbaa, Ankara.
 • Öncel S. (2015). Aile Danışmanlığı ve Hemşirelik   (Editörler: Kuğuoğlu S, Demirbağ BC), Aile Temellik Sağlık Yaklaşımı, 1. Baskı, Ankara, Akademisyen Kitabevi, 428-434.
 • Bektas H. (2014) Kanser Sürecinde Aileye Yaklaşım. Onkoloji Hemşireliği. Editör: Gülbeyaz Can. Nobel Tıp Kitabevleri. 1. Basım, İstanbul. (ISBN: 978-605-335-068-2.) ss: 933-941.
 • Özyazıcıoğlu N, Öncel S. (2014) Çocuk Bakımında Kültürel (Geleneksel) Yaklaşımlar, (Kültürlerarası Hemşirelik Kitabı içinde, Ed: Ümit Seviğ, Gülbu Tanrıverdi), İstanbul Kitapevi, 2. Baskı, 203-239.
 • Efe, E., İşler A.(2013)  “Çocuklarda Sinir Sistemi Hastalıkları, Yaralanmaları ve Hemşirelik Bakımı”, Pediatri Hemşireliği, ed. Z. Conk, Z. Başbakkal, H.B. Yılmaz ve B. Bolışık, ss. 611-658. Özyurt Matbaacılık, Ankara, 2013.
 • Canlı Özer Z. (2012). Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Acil Kardiyak Bilimi İçin 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) Kılavuzu- İlkyardım İçin 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) Ve Amerikan Kızıl Haç Kılavuzu. Eğitim, Uygulama ve Ekipler Bölümü Çevirisi, Logos Yayıncılık, İstanbul.
 • Arikan F., Çiçek S.C. (2012). Hemşirelik Bakımında Kültürel Yeterlilik İçin Uygulama Standartları.Ed. Seviğ Ü.,   Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitapevi I. Baskı ss:505-527.
 • Demir Işık R (2011).  Yaşam Bulguları, Sıcak ve Soğuk Uygulamalar (Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler)  Ed: Akça Ay F,  Bölüm 16 ve Bölüm  17. Geliştirilmiş ve Güncellenmiş III. Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti.  İSTANBUL ss:358-393, 396- 416.
 • Sarvan S.(2011). ‘Enfeksiyon Kontrolü ve Uygulamaları’. In: Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, In: Akça-Ay F(Editör), Geliştirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul; s:195-243.
 • Canlı Özer Z. (2010). Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayın Komisyonu). Sratejik Planlama Bölümü, Anıl Yayıncılık, Ankara.
 • Sarvan S.(2010). ‘Asepsi Üniversal Önlemler ve İzolasyon Uygulamaları’. In: Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Hasta Bakım ve Takibi, Sabuncu N, Akça-Ay F(Editörler), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul; s:61-92.
 • Canlı Özer Z. (2007). Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut),  (Editörler Nalan Akbayrak, Sibel Erkal, Gülsüm Ançel, Ayla Albayrak) Bölüm 2.1 Akciğer Ödemi ve Bölüm 2.9  Pnömoni, Alter Yayıncılık, Ankara.
 • Bektas H.A., Gökdoğan F., Karadakovan A., Pınar R. ve ark. (2007) Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psikososyal Boyut). (Editörler Nalan Akbayrak, Sibel Erkal, Gülsüm Ançel, Ayla Albayrak) Bölüm 4.2 Gastrit; Bölüm 7.5 Hipertiroidi, Bölüm 7.7 Hipotiroidi. Alter Yayıncılık, 1. Basım, Ankara. ISBN: 978-975-9007-43.

Son Güncelleme : 12 Mayıs Perşembe 2016
242