Hemşirelik Fakültesi


Ödüller

2018

 • Lek, M., Gözüm, S., Çatal, E. Hemşirelik Buluşları ve Bakıma Katkısı. 1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, Kongre Başkanı Özel Teşekkürü, 22-23 Ekim 2018, İstanbul.
 • Duran, B.Ş., Keser İ. Hemşirelik Öğremcilerinin İnternet ve Sosyal Medya Ağ Kullanımı: Sistematik Derleme. 1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, Sözel Bildiri Mansiyon Ödülü, 22-23 Ekim 2018, İstanbul.

2017

 • Bektas, H., Coşkun, HS., Arıkan, F., Özcan, K., Tekeli, A., Kondak, Y., Kalav, S., Yangec E. Sistemik Tedavi Uygulanan Kanserli Bireyler İçin Online Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi – İkinci Aşama Sonuçları. 22. Ulusal Kanser Kongresi Hemşirelik Sözel Bildiri Birincilik Ödülü,  19-23 Nisan 2017, Antalya.

 

2016

 

 

2015

 • Gözüm S. SCI, SSCI tarafından taranan dergilerdeki 5 yayının nedeniyle Hemşirelik Fakültesi 2015 Başarı Ödülü, Antalya
 • Elitok Ö, Çabuk G, Öncel S, Özatalay E, Yazıcı Z, Karakaya D. Bilgilen Güçlen Projesi. Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, 13-15 Mayıs 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 

2014

 • Bektaş H. Tubitak  Projesi  Hemşirelik Fakültesi 2014 Başarı Ödülü, Antalya
 • Özer, Z.C. Arslan, İ. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı 2014 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim  Projesi ”Improving The Nursıng Care With Best Complementary Therapy Strategies Based On European Unıon Standards  (BestCARE Başarı Ödülü
 • Arslan, İ.,   Okumuş, H.,   Buldukoğlu, K. 2014 Yılı Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı Hemşirelikte Araştırma Birincilik Ödülü.
 • Balcı Yangın H., Çakmak H., Kara M. Evlat Edinenen Bir Annede Laktasyonun İndüklenmesi. 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, 18-19 Aralık 2014, İzmir.
 • Gözüm S. Oxford University Press tarafından basılan Integratif Nursing isimli kitaba yazdığı bölüm ve İntegratif Hemşirelik alanındaki bilimsel çalışmaları nedeniyle Integratif Tıp Derneği tarafından “2014 Yılı Bilim Ödülü”ne layık görülmüştür.
 • Cırık V. Ebeveynlerin Çocuklarına Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Pediatri Hemşirelerinin Bilgi, Deneyim ve Tutumları, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi/ 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 22- 26 Ekim 2014.
 • Zümre Kaştan Ö.,  Çalgüner E., Ağırdır B.V., Sindel M. Nervus laryngeus recurrens’in cornu inferior cartilago thyroidea, berry ligamenti ve zuckerkandl tüberkülü ile ilişkisi. 16. Ulusal Anatomi Kongresi,” Poster Birincilik Ödülü”, 11-14 Eylül 2014.
 • Keser İ., Ünsal Barlas G. “Atılganlık Eğitiminin  Bedensel Engelli Ergenlerin Beden  İmaji, Benlik Saygısı ve Kendilerine Yönelik Tutumları Üzerindeki  Etikinliğinin Değerlendirilmesi” 3. Uluslararası-7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 01-03 Eylül 2014, Ankara.
 • Meydanlıoğlu A. Ülkemizde okul çağı çocuklarına yönelik bağışıklama hizmetleri yeterli mi? 1. Disiplinlerarası Çocuk ve Kadın Sempozyumu “Poster Bildiri İkincilik Ödülü”, 16-18 Haziran 2014, İstanbul.
 • Arıkan F., Gökdoğan F. Kolorektal Kanseri Hastalara Masajın Periferik Nöröpati ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi.5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi “Hemşirelik Sözel Bildiri Birincilik Ödülü”, 19-23 Mart 2014, Antalya.

 

2013

 • Erkul M., Efe E.  İki Aylık Bebeklerde İki Farklı Bölgeye Sırayla Uygulanan Aşıların Oluşturduğu Ağrıyı Azaltmada Emzirme Yönteminin Etkinliği. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü   12-15 Kasım 2013, Antalya
 • Akcan A, Ergün A. Saldırgan Davranışı Önleme Programı’nın Anasınıfı Öğrencileri Üzerine Etkisi. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri Birincilik Ödülü, 27–31 Ekim 2013, Antalya
 • İşler A, Turan FD, Gözüm S, Öncel S. Epileptik Çocuğu Olan Ebeveynlerin Epilepsi Yönetiminde Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Yaklaşımlar. II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,  Poster Bildiri Birincilik Ödülü, 3-5 Haziran 2013, Antalya.

 

2012

 • Arslan Özkan İ., Teskereci G., & Kulakaç Ö. Jinekolojik Kanseri Olan Kadınların Yaşadıkları Deneyimler ve Bakım Beklentileri: Sistematik Kalitatif Literatür İncelemesi.  13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, 7-11 Kasım, 2012, Antalya.
 • Bademli K., Çetinkaya Duman Z. Aileden Aileye Destek Programının Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Ruh sağlıklarına ve Başetme Yöntemlerine Etkisi. II. Uluslararası IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, 4-7 Ekim 2012, Erzurum

 

2011

 • Efe, E., Dikmen, Ş., Melikoğlu, M., Altaş N, “Genital Bölge Pişiği Tedavisinde Anne Sütünün Etkisi: Olgu Sunumu”, Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2011, İzmir. (Poster Bildiri İkincilik Ödülü)2010
 • Efe E, İşler A, Sarvan S, Başer H, Yeşilipek A (2011). Talasemili Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı. 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya (Hemşirelik Poster Bildiri Teşvik Ödülü

 

2010

 • Teskereci G, Özkan-Arslan İ, Kulakaç K. Jinekolojik Kanserli Kadınların Uzun Dönem Karşılanmamış Bakim Gereksinimleri. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü, 25-29 Eylül 2010, Antalya.
 • Öğr.Gör.Süreyya SARVAN’ın yazarları arasında bulunduğu, Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Hasta Bakım ve Takibi (2010) adlı kitap, (Editörleri: Prof.Dr.Necmiye SABUNCU, Fatma AY) TUBA 2010 yılı Üniversite Ders Kitaplarında Kayda Değer Eser Ödülü Alanında Mansiyon Ödülü kazanmıştır.

 

2009

 • Bektas HA, Şahin H. “Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Durumları ve Depresyon Düzeyleri”. Akademik Geriatri 2009 Kongresi Komite Özel Ödülü, 20 – 24 Mayıs 2009,  Belek- Antalya.

 

2007

 • Kukulu, K. Sağlık Bilimleri Alanında Akdeniz Üniversitesi Teşvik Ödülü
 • Efe, E, Altun, E, Çetin, H.,İşler, A. “Türkiye’de bazı illerde çocuk servislerinde çalışan çocuk hekimi ve hemşirelerinin yenidoğanlarda ağrı konusundaki bilgi ve uygulamaları”. 29. Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri. Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı,  Prof.Dr. Cihat Tahsin Gürson En iyi Poster yarışmasında, Poster İkincisi ödülü.

 

2001

 • Aydın H, Akdemir N. “Akciğer Tüberkülozu Olan Hastaların Hastalıklarına İlişkin Bilgi Düzeyleri”. III. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı, III. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Üçüncülüğü, 26-30 Eylül, Kemer-Antalya, 2001; 217-218.

 

1999

 • Karahalil B., Canlı Z., Terzioğlu F., Ançel G., Boss R.P., Huttner E., Burgaz. S. “Onkoloji Hemşirelerinde Mesleki  Maruziyetin ve Kromozom Hasarının İncelenmesi” XIII.Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Ödülü, 27 Nisan-1 Mayıs 1999 Belek Antalya.

Son Güncelleme : 12 Mayıs Perşembe 2016
242