Hemşirelik Fakültesi


Ödüller
 

Prof.  Dr. Selma ÖNCEL ve  Araştırma Görevlisi Ecem Çiçek GÜMÜŞ, 7-9 Ocak 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 2. Uluslararası, 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi’nde sözel bildiri olarak sundukları; “Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynlere Uygulanan Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Girişimlerin Psikolojik Sağlamlık Depresyon Anksiyete Stres Düzeylerine ve Bakım Yüküne Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma”  ile Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği Özel Ödülünü almışlardır.

 

 

 

 

Prof. Dr. Emine EFE danışmanlığında, Arş. Gör. Halil İbrahim TAŞDEMİR’in doktora tez çalışması olan “Geç Preterm Yenidoğanlarda Ertelenmiş İlk Banyonun Cilt Bariyeri Fonksiyonu, Vücut Sıcaklığı ve Konfora Etkisi” adlı araştırma “Uluslararası Mustela Vakfı” tarafından üçüncülük ödülüne layık görülerek desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

 

 

Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm International Associaton for Human Caring (IAHC- Uluslararası İnsan Bakım Derneği) tarafından “Leininger Kültür Bakım Bursu Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

 

Son Güncelleme : 8 Şubat Pazartesi 2021
369