Hemşirelik Fakültesi


Diğer Kongreler

KONGRE KATILIMLARI


Kongre adı:  8th International Congress on New Trends in Education-ICONTE

Yeri:  Antalya- Türkiye

Tarih: 18-20 Mayıs 2017

Bildiri Başlığı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri

Bildiri tipi: Sözel bildiri

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Dr. Leyla MUSLU

Öğrenciler: Şeyma ÇİFTÇİ, Eda Nur AKTAŞ


Kongre adı: World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS

Yeri:  Antalya- Türkiye

Tarih: 27-29 Ekim 2016

Bildiri Başlığı:Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin Algıları

Bildiri tipi: Poster bildiri

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç.Dr. Arzu Akcan

Öğrenciler: Şeyma Demiralay


 


Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
270