Hemşirelik Fakültesi


Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

21-23 Mart 2018 TARİHLERİ ARASINDA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ’NDE SUNULAN ÇALIŞMALAR

Öğrenci Adı Soyadı Danışman Bildiri Türü Bildiri Başlığı
Semanur ŞİMŞEK Dr.Öğr.Ü. Fatma ARIKAN Poster Bildiri A multidisciplinary approach for the early diagnosis and discount of patient and health employees in pancrease cancer (Pankreas kanserinde erken tanı ve teşhiste hasta ve sağlık çalışanları farkındalığına ilişkin multidisipliner yaklaşım)
Mehmet KOLCU

Sevda Amiereva

Dr.Öğr.Ü. İlkay KESER Sözel Bildiri The importance of multidisciplinary approach in the care of cancer patient

(Kanserli hasta bakımında multidisipliner yaklaşımın önemi)

Nusret ALBAYRAK

Esma GÜLEÇ

Nadia Owusu  ANSAH

Dr.Öğr.Ü. Emine KOL Sözel Bildiri Multidisciplinary approach to preventing and treating pressure ulcer for patients who are in intensive-care unit

(Yoğun bakımda yatan hastalarda bası yarası önleme ve bakımda multidispliner yaklaşım)

Hazal AVŞAR

Esra Molla CHASAN

Dr.Öğr.Ü. Emine KOL Poster Bildiri Multidisciplinary approach and nursing in the multidisciplinary team: Who is dependent on the presence of the nurse

(Multidisipliner yaklaşım ve hemşirelik: Multidisipliner ekipte kimler hemşirenin varlığına bağlıdır?)

Fatma KURT

Rumansha IDDRIS

Ömer ERDOĞAN

Dr.Öğr.Ü. Fatma ARIKAN Sözel Bildiri A multidisciplinary approach to reducing venous thrombosis in advanced cancer patients

(İleri evredeki kanserli hastalarda venöz trombozun azaltılmasına multidisipliner yaklaşım)

Yasin KARATEKE

Faiza YABAROW

Dr.Öğr.Ü. Emine KOL Sözel Bildiri Multidisciplinary nursing approach in the psychiatric treatment

(Psikiyatrik tedavide multidisipliner hemşirelik yaklaşımı)

İzel GÜLER

Muhabat BİGZAD

Dr.Öğr.Ü.Emine KOL

Uzm. Fzt. Temim ERİKLİ

Poster Bildiri A multidisciplinary approach to the continuing activity during active aging

(Aktif yaşlanma süresine multidisipliner yaklaşım)

13-14 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN

ULUSLARARASI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ’NDE SUNULAN ÇALIŞMALAR

Araştırmanın Adı Araştırmacılar Danışman Öğretim Elemanı
1- A New Method of Skill Evaluation (OSCE AND CORE) Nadia Owusu ANSAH
Mehmet KOLCU
Yrd. Doç. Dr. Emine KOL
2-Use Of Innovative Aproaches In Nursing Practice Neisa MEDİNA Yrd. Doç. Dr. İlkay KESER
3- A Brazilian Nurse Experience As An İnternational Student in Turkey: Doubts, Decisions and Outcomes Cindy Silveira Thomas PORTO Yrd. Doç. Dr. Emine ÇATAL
4-The Use Of Robots In The Preparation Of Antineoplastic Drugs In The Medical Oncology Chemotherapy Unit Of Akdenız Universty Hospıtal Mehmet Cuma KOÇAK
Faisa MUALLİM YABAROV
Yrd. Doç. Dr. Fatma ARIKAN
5-Determination Of Online Information Requirements Of Nursing Students About Their Education Çisem KIRKAN
Furkan TAŞDELEN
Arş. Gör. Nurten TERKEŞ
6- Examples Of Innovative Practice In Nursing And

Importance Of Sharing

Şeyma DEMİRALAY Arş. Gör. Ayşe AKGÖZ
7-   The Opınıons Of The Internatıonal Students Attendıng To Nursing About Innovation And The Inovative Applications Which They Aimed To Improve In Their Countries Sevda  AMRİEVA
Sefa BAYAR
Yrd. Doç. Dr. İlkay KESER
8-My Healing Environment Damla ERDOĞAN
Dilber Gözde GÜLEÇ
Yrd. Doç. Dr. Emine KOL
9- A Dream For My Country, Ghana; Accessing Healthcare Through Sms System Rumansha IDDRIS Yrd. Doç. Dr. İlkay KESER
10- An Inventıon For Preventıon Parenteral Nutrıtıonal Related Infection: Parenteral Loop Device Tuğçe ÖZER Arş. Gör. Şule ÇİFTÇİOĞLU

Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
270