Hemşirelik Fakültesi


Projeler

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER

Proje no Proje adı Yürütücüler Projede yer alan öğretim elemanları Başlangıç-bitiş tarihi
Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Hemşirelik Öğrencilerinin Yenidoğanın Bakımı İle İlgili Mesleki Becerilerini Geliştirme Prof.Dr. Emine EFE Prof.Dr. Sebahat Gözüm
Prof.Dr. Emine EFE
Öğr.Gör. Nurcan Kırca
Öğr.Gör. Süreyya Sarvan
Arş.Gör. Vildan Cırık
Arş.Gör. Fatma Dilek Turan
Devam ediyor
2015-1-TR01-KA104-018656
Erasmus+ KA1 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projesi
Medikal Simülasyon Uygulamaları Eğitici Eğitimi
Train the Trainers for Medical Simulation Applications” (PROTSIM)
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Ortak Akdeniz Üniversitesi
 Prof. Dr. Zeynep ÖZER
Prof. Dr. Emine EFE
Yrd. Doç. Dr. İlkay BOZ
 01.06.2015- 31.05.2016
Avrupa Birliği Erasmus+ Programı 2014 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim  Projesi ”Improving The Nursıng Care With Best Complementary Therapy Strategies Based On European Unıon Standards  (BestCARE) Prof. Dr. Zeynep Canlı Özer
Yrd. Doç.Dr. İlkay Arslan (Akdeniz Üniversitesi)Antalya Valiliği
Antalya Kamu Hastaneler Birliği
İtalya
Almanya
İngiltere
Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği
Prof.Dr.Zeynep Canlı ÖZER
Yrd. Doç.Dr. İlkay Arslan
Arş. Gör. Gamze Teskereci
Arş. Gör Selma TURAN KAVRADIM
Eylül 2014-Eylül 2016
 2013-1-TR-LEO02-50208
Avrupa Birliği Projesi
Riskli Yenidoğan Bebeklerde Hemşirelik Bakımı ve Güvenli Taburculuk” Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Akdeniz Üniversitesi
Antalya Sağlık Yüksek Okulu
Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Türk Hemşireler Derneği Antalya Şubesi
Türkiye Aile Planlaması Derneği Antalya Şubesi
Doç.Dr.Selma ÖNCEL
Doç.Dr. Emine EFE
Öğr.Gör. Nurcan KIRCA
2013-
Eylül 2014
Avrupa Birliği Projesi  LLP)/Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında 2013- Belong to a community! Inclusive participation of older people with dementia living alone. Christelijke
Hogeschool
Windesheim,
Zwolle,
The Netherlands
Prof.Dr. Zeynep ÖZER
Doç.Dr.Selma ÖNCEL
 2013-2016
113S924
TÜBİTAK
Sistemik Tedavi Uygulanan Kanserli Bireyler için Online Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi
http://www.kanseregitim.com/
Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ
Hemşirelik Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile
Prof.Dr. Hasan Şenol COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Fatma ARIKAN
2014-2016
ESC Followship Project Health Status in Patients with Advanced Heart Failure: The Role of Illness Uncertainty, ESC, Kalp Yetersizliği Birliği (HFA) Nurse Training Fellowship Prof. Dr. Zeynep ÖZER Şeyma DEMİR 2013-2014
2010.01.0122.001
Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
Meme Kanseri Tanısı Alan Bireylerde Cinsel Disfonksiyon Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ
Hemşirelik Fakültesi
Öğr. Gör. İlkay ARSLAN 2010-2011

Son Güncelleme : 12 Mayıs Perşembe 2016
242