Hemşirelik Fakültesi


Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD Yüksek Lisans Tezleri

Çolak, Y (2018) Dans ve Hareket Terapisi Yöntemlerinin Kullanımının, Hemşirelerin Mesleki Tatmin, Tükenmişlik ve Eşduyum Yorgunluğu Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Atalay, M (2018) Kanser Tanısı Alan Bireylerde Yılmazlık ve İyi Oluş Duygusunun Belirlenmesi (Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Saliha HALLAÇ)

Arslan Şimşek, B (2017) Psikiyatri Kliniğinde Yatan Bireylerin Stresle Başa Çıkma Tarzları İle Hemşirelik Bakımını Algılayışlarının Travma Sonrası Büyüme Düzeyine Etkisi  (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Dörttepe, Z.Ü (2016) Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Yabancılaşmanın Etkisi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İlkay KESER)

Göktaş, A (2016) Psikiyatri Klinik Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının Belirlenmesi (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Çakır, C (2014) Öğrenci Ve Mezun Hemşirelerde Bilişsel Çarpıtmaların, Mesleki Benlik Saygısı ve Hemşirelik Algısı İle İlişkisinin Belirlenmesi (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Taş, S (2014) Şizofreni Tedavisi Almış Bireylerin Taburculuk Sonrası Erken Dönemde Hemşirelik Bakım Gereksinimleri ve Öz-Bakım Güçlerinin Belirlenmesi (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Uslu, E (2011) Hemşireler İçin Web Tabanlı İletişim Eğitimi Programının Hazırlanması ve Kullanımının Değerlendirilmesi (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Göral, G (2011) Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Zor Hasta Algısı Ve Zor Hasta İle İletişimlerinin Belirlenmesi (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Mutlu, A (2010) Hemşirelere Göre Yönetici Hemşirelerin Paternalistik Davranış Örüntülerinin Hasta Bakımı İle İlgili Görevlerine Yansıması (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Kaya, D (2008) Enkopretik Çocuğu Olan Annelerin Ruhsal Durumlarının ve Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Saygın, N (2007) Hasta ve Yakınlarının Bakış Açısıyla Psikiyatrik Yatışın Nedenleri (Danışman: Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Ergün, G (2005) Psikiyatri Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Şizofreni Tanısı Almış Bireylere Bakış Açısı (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kamile KABUKCUOĞLU)

Demirbaş, K (2005) Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Oral İlaç Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Danışman: Doç. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)

Altuğ, I.I (2005) Liseli Kız Öğrencilerin Cinsel Tacizle Karşılaşma ve Başetme Durumları (Doç. Dr. Özen KULAKAÇ)

Keser, İ (2004) Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Kendi Ağlama Deneyimleri ve Ağlayan Hastaya Yaklaşımları (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kamile KABUKCUOĞLU)

Akpınar, H (2004) Psikiyatri Hastalarının Hastaneye Yatmaya Bağlı Karşılaştıkları Stresörler, Çözüm Yolları ve Ekip Üyelerinden Beklentileri (Danışman: Doç. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU)


Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
240