Hemşirelik Fakültesi


Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine!
Yatay geçiş başvuru tarihleri 2018-2019 akademik takvim kesinleşince duyurulacaktır.
Tarihler kesinleşince adaylar aşağıdaki belgeleri hazırlayıp  şahsen veya posta yoluyla gönderebilirler. Yatay geçiş ile ilgili yönerge için tıklayınız.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1)      Adayın kayıtlı bulunduğu Üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi(Yeni Tarihli)

2)      Adayın kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç (Yerleştirme) Belgesinin internet çıktısı

3)      Ders içerikleri (onaylı)

4)      Not Durum Belgesi (Transkript) (Onaylı)

5)      Disiplin cezası alıp almadığını gösterir belge (Onaylı)

6)   Adayın kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS  MF3 puanını gösterir belgenin internet çıktısı

7)   Yatay geçiş başvuru formu

0