Hemşirelik Fakültesi


2019 YENİ KAYIT DUYURUSU!!!
 2018-2019 AKADEMİK TAKVİM
Güz Yarıyılı
Yarıyıllık Eğitim Öğretim Veren Birimler
Bahar Yarıyılı
03-07 Eylül 2018
Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Şahsen Başvurarak Yapılması
17-21 Eylül 2018
Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi
(Sistemden ders kaydının yapılması)
04-08 Şubat 2019
24  Eylül 2017
Derslerin Başlaması
11 Şubat 2018
 
 
 YENİ KAYITTA İSTENEN BELGELER
 
1-    2 adet resim
2-    TC kimlik fotokopisi
3-    Lise diplomasının aslı ve fotokopisi
4-    Üniversite bilgi formu (E- öğrenci otomasyondan öğrenci kaydını yapıp çıktısını alıcak.)
5-    Sağlık kurulu raporu
Tam donanımlı resmi bir hastaneden (İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji veya Ruh Hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen Kamu Hastaneleri) alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.
6-    ÖSYM yerleştirme belgesi
Yeni kayıt edilecek öğrencilerin 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen Fakültemizde kayıtları yapılacaktır.
Kayıt için gerekli belgelerin hepsinin hazır olması gerekmektedir.
E- devlet üzerinden kayıt yapılmamaktadır.
0