Hemşirelik Fakültesi


Yeni Kayıt Yaptıracak Tüm Öğrencilerin Dikkatine! Kayıt için Gerekli Olan Belgeler Güncellenmiştir! (03.09.2018)
 2018-2019 AKADEMİK TAKVİM
Güz Yarıyılı
Yarıyıllık Eğitim Öğretim Veren Birimler
Bahar Yarıyılı
03-07 Eylül 2018
Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Şahsen Başvurarak Yapılması
17-21 Eylül 2018
Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi
(Sistemden ders kaydının yapılması)
04-08 Şubat 2019
24  Eylül 2017
Derslerin Başlaması
11 Şubat 2018
 
 
 YENİ KAYITTA İSTENEN BELGELER
 

1-   2 adet resim

2-   TC kimlik fotokopisi

3-   Lise diplomasının aslı ve fotokopisi

4-   Bilgi Formu (Bilgi Formu doldurulması işlemleri https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden, 03 Eylül 2018 tarihinden başlayarak gerçekleştirilebilecektir.)

5-   Sağlık kurulu raporu

Tam donanımlı resmi bir hastaneden (İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji veya Ruh Hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen Kamu Hastaneleri) alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.

6-   ÖSYM yerleştirme belgesi

Yeni kayıt edilecek öğrencilerin 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen Fakültemizde kayıtları yapılacaktır.

Kayıt için gerekli belgelerin hepsinin hazır olması gerekmektedir.

E- devlet üzerinden kayıt yapılmamaktadır.

0