Hemşirelik Fakültesi


Bakım Davranışları Kursu Duyuru Metni

Değerli öğretim elemanları,
Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlkay BOZ ve Doç. Dr. Emine KOL tarafından ekte bulunan program kapsamında teorik ve uygulamalı“Bakım Davranışları Geliştirme”kursunun üçüncüsü düzenlenmiştir.
İlgi ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla
Kurs Düzenleme Kurulu

Not: Ekim dönemi kurs programı için bize ulaşan 8 katılımcı mevcuttur. Katılım 15 kişi ile sınırlı olduğu için 7 katılımcı kontenjanı bulunmaktadır. Kurs kayıtları başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Kurs Tarihi: 02. 11. 2018
Kurs Yeri: Yüksek Lisans Dersliği-4
Kurs Saati: 09:00-17:30
Kurs Kayıt: Arş. Gör. Ayşegül Korkmaz Doğdu (2978)
e-mail: ayseguldogdu@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Mehtap Akgün (3091) e-mail:  mhtpdmr2015@gmail.com

Kurs Programı için Tıklayınız.
——————————————————————————————–

Düzenleme Kurulu:
Doç. Dr. İlkay BOZ
Doç. Dr. Emine KOL
Arş. Gör. Ayşegül KORKMAZ DOĞDU
Arş. Gör. Mehtap AKGÜN

0