Hemşirelik Fakültesi


Bilimsel Etkinlikler
TARİH  ETKİNLİK
29 Nisan 2022 Araştırma Görevlileri Temsilciliği (AGT) tarafından düzenlenen “Kuram/Model Temelli Uygulama/Araştırma Geliştirme Kursu” başlıklı program Doç. Dr. İlkay BOZ ve Prof. Dr. Hatice YANGIN’ın eğitmenliğinde 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 13.30-17.00 arasında 1. Kat Toplantı Salonu’nda yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 
28 Nisan 2022 Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından, Moderatörlüğünü Prof. Dr. Selma ÖNCEL’in yaptığı “Cam Tavan Sendromu ve Çalışma Yaşamındaki Sonuçları” konulu Webiner gerçekleştirilmiştir. Dr. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, 28 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 12.30’da yapılmıştır.

 

 

22 Nisan 2022 Araştırma Görevlileri Temsilciliği (AGT) tarafından düzenlenen ve konuşmacı olarak Prof. Dr. Fatma CEBECİ’nin yer aldığı “Yeni Bir Devrin Başlangıcı, Keşif ve İnovasyonun Yeni Ham Maddesi Olarak Büyük Veri ve Hemşirelik” konulu konferans 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.00-15.00 arasında Prof. Dr. Leman BİROL Konferans Salonu’nda yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

 

04 Mart 2022 Araştırma Görevlileri Temsilciliği (AGT) tarafından Akrandan Öğrenme Atölyeleri-8 kapsamında düzenlenen TÜBİTAK ARDEB 1002 Proje Yazma Deneyim Paylaşımı Atölyesi Öğr. Gör. Dr. Yasemin DEMİR AVCI ve Arş. Gör. Mustafa Volkan DÜZGÜN’ün bilgi ve deneyim paylaşımlarıyla 04 Mart 2022 Cuma günü saat 11.00-12.30 arasında Prof. Dr. Leman BİROL Konferans Salonu’nda yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

 

25 Şubat 2022 Araştırma Görevlileri Temsilciliği (AGT) tarafından düzenlenen ve eğitimci olarak Prof. Dr. Hicran BEKTAŞ’ın yer aldığı “Hemşirelik Alanında TÜBİTAK ARDEB 1002 Proje Yazma Eğitimi” konulu eğitim programı 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 14.00-17.00 arasında Prof. Dr. Leman BİROL Konferans Salonu’nda yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

 

21 Şubat 2022 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, Hemşirelikte Kuram ve Modeller Dersi kapsamında, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü, saat 17.00’de, Zoom Platformunda, İnsan Bakım Kuramı üzerine Julie WATSON’ın katılımıyla konferans gerçekleştirilmiştir. 

 

08 Şubat 2022 Hemşirelik Fakültesi Ölçme Değerlendirme Komisyonu Eğitici Eğitimi faaliyetleri kapsamında, 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 14:00-16:45 arasında Zoom Platformunda, Marmara Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı (MARSEV) tarafından “Sağlık Profesyonelleri için Uygulamalı Eğitimde Refleksiyon Kullanımı” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

 

08 Şubat 2022 Hemşirelik Fakültesi Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenen “Öğretim Hedeflerinin Yazımı ve Çoktan Seçmeli Madde Geliştirme” konulu eğitim programı 08 Şubat 2022 Salı günü saat 10.00-12.00 arasında Microsoft Teams Platformu Akademik Personel Ekibinde gerçekleştirilmiştir.

 

12 Ocak 2022 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, DKH 7009 Hemşirelikte Kuram ve Modeller I Dersi kapsamında, 11 Ocak 2022 Salı günü, saat 17.00’de, MS Teams Platformunda, Özgürleştirici Hemşirelik Praksisi olarak tanımlanan Hemşirelikte Sosyal Adalet Kuramının yazarı Barry Üniversitesi Florida’dan Dr. Robin Walter katılımıyla konferans gerçekleştirilmiştir. 

 

19 Kasım 2021 Fakültemiz Araştırma Görevlileri Temsilciği (AGT) tarafından 19 Kasım 2021 Cuma günü, saat 14.00’da online platformda Dekanımız Prof. Dr. Zeynep ÖZER’in moderatör ve konuşmacı olarak yer aldığı “AB Stratejik Ortaklık Projeleri ve Deneyim Paylaşımı” başlıklı konferans Dr. Öğr. Üyesi Leyla MUSLU, Arş. Gör. Zeynep KARAKUŞ ve Arş. Gör. Ercan ASİ’nin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
21 Ekim 2021 Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hemşirelik Fakültesi tarafından sürdürülen İnsan Bakım Seminerlerinin üçüncüsünde Arş. Gör. Saygın GÜNENÇ tarafından “Modern Bilim/Teknik ile Etik Arasındaki Gerilimde Hemşirelik” konu başlıklı konferans 21 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00’da gerçekleştirilmiştir.  
11 Ekim 2021 Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hemşirelerde yenilikçi ürün geliştirme ve patent alma süreci konusunda farkındalık geliştirmek amacı ile yapılan “Farkındalık Atölyeleri Temel Eğitimi” Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH ve Prof. Dr. Ömer Halil ÇOLAK’ın konuşmacı olarak katılımı ile 11 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00’da gerçekleştirilmiştir. İlgili atölyeler kapsamında klinik uygulamada görev yapan hemşirelerin hasta bakımına ilişkin yenilikçi ürün fikirlerinin ticarileştirilmesine kadar olan süreçte teorik ve uygulama bilgileri ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.
04 Ekim 2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğrenci Uyum ve Geliştirme Komisyonu tarafından düzenlenen Öğrenci Uyum Programı 17, 20, 27 Eylül ve 04 Ekim 2021 tarihlerinde toplam 5 saat olmak üzere 4 oturumda Hemşirelik Fakültesi Yönetimi, Anabilim Dalı Başkanları, öğrencilerin dahil oldukları komisyon başkanları, Türk Hemşireler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Züleyha ÖGÜR, sağlık bakım hizmetleri müdürleri, klinik ve özel dal hemşireleri, öğrenci temsilcileri ile birinci sınıf öğrencilerimizin katılımıyla online olarak MS Teams programında gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik programı için tıklayınız.

 

22 Haziran 2021 Hemşirelik Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından, Moderatörlüğünü Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serpil İNCE’nin yaptığı “Eğitimde İyi Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları: Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği” başlıklı eğitim gerçekleştirilmiştir. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Dilek AYGİN’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, 22 Haziran 2021 tarihinde saat 13:30’da yapılmıştır.
17 Haziran 2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Sağlığı Geliştirme Seminerleri kapsamında Moderatörlüğünü Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu TERZİ‘nin yaptığı “Nefesine Sahip Çık, Nefessiz Kalma” başlıklı etkinlik yapılmıştır. Fitoterapi Uzmanı ve Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Rüya ACAROĞLU‘nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlik 17 Haziran 2021 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.
11 Haziran 2021 Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen, Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicran BEKTAŞ’ın yaptığı “Hemşirelik Alanında TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği/1001 Proje Deneyimleri” isimli webiner, davetli konuşmacı olarak Doç. Dr. Sevilay ERDEN, Doç. Dr. Yaprak SARIGÖL ORDİN, Dr. Öğr. Üyesi Ayda KEBAPCI ve Dr. Öğr. Üyesi Handan ALAN’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
28 Mayıs 2021 Fakültemiz Araştırma Görevlileri Temsilciliği tarafından düzenlenen, Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep ÖZER’in yaptığı “Yeni Dönem Erasmus+ Projeleri” isimli Webinar, davetli konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisinden AB Projeleri Koordinatörü “Dr. Öğretim Üyesi Rabia VEZNE” katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
27 Mayıs 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından online olarak düzenlenen IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu’nda, “Sağlıkta Digital Dönüşüm ve Postmodern Hemşirelik” Panelinde Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlkay BOZ “Postmodern Hemşirelik” başlıklı konuşma gerçekleştirmiştir.
21 Mayıs 2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Webinerleri kapsamında, Prof. Dr. Zeynep ÖZER Moderatörlüğünde, davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. Sabire YURTSEVER’in yer aldığı “PANDEMİ SÜRECİNDE REİKİ DESTEĞİ” isimli webinar gerçekleştirilmiştir. 
7 Mayıs 2021 Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sürdürülen İnsan Bakım Seminerlerinin ikincisinde Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN tarafından “Erdem, Etik ve İnsan” konu başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir.
26 Nisan 2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Webinerleri kapsamında, Prof. Dr. Selma ÖNCEL Moderatörlüğünde “DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ” adlı etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
22 Nisan 2021 Üniversitemiz Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliği ile Prof. Dr. Esra AKIN’ın Moderatörlüğünde Fakültemiz Hemşirelik Esasları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine KOL’un konuşmacı olduğu  “Hemşirelik Öyküleri Perspektifinde: Hemşireliği Anlamak” isimli webinar gerçekleştirilmiştir.
14 Nisan 2021 Hemşirelik Fakültesi Eğitim Komisyonu tarafından Eğitim Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Banu TERZİ moderatörlüğünde Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK tarafından “Uzaktan Eğitimde Öğrenen Merkezli Öğrenme”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış SEZER tarafından “Uzaktan Eğitimde Kullanılabilecek Araç, Teknik ve Yöntemler” başlıklı webinarlar gerçekleştirilmiştir.
2 Nisan 2021

Prof. Dr. Ayşegül İŞLER DALGIÇ‘ın Moderatörlüğünde Arş. Gör. Dr. Ayla KAYA tarafından “Hemşirelikte Profesyonel Değerlerin Kliniğe Yansımaları” isimli webinar gerçekleştirilmiştir.

2 Nisan 2021 Hemşirelik Fakültesi Akreditasyon Komisyonunun mezun takip alt çalışma grubu tarafından  planlanan mezun – öğrenci buluşması etkinliği gerçekleştirilmiştir.
29-30 Mart 2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Klinik Rehber Hemşire Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen beşinci Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı 29-30 Mart 2021 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden 47 hemşirenin katılımıyla online olarak MS Teams programında gerçekleştirilmiştir.
26 Mart 2021 Hemşirelik Fakültesi Araştırmaları Geliştirme Komisyonunun (AGEK) 2021 yılı hedefleri arasında yer alan araştırma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında, Prof. Dr. Sebahat Gözüm Moderatörlüğünde “Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır?” adlı panel gerçekleştirilmiştir. 
26 Mart 2021 Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 yılı hedefleri arasında yer alan hemşireliğin temel uğraş alanı insanı ve bakımı konusunda bilincin geliştirilmesi gerçekleştirilen İnsan Bakım Seminerleri kapsamında Doç. Dr. Emine KOL moderatörlüğündeHacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun TEPE tarafından “İnsan Nedir, Ne Değildir?” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.
12 Mart 2021

Hemşirelik Fakültesi tarafından, Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep ÖZER’in yaptığı “Pandemi Sürecinde Hemşirelikte Güç Oluşturma” isimli Webiner gerçekleştirilmiştir.

11-12 Şubat 2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı tarafından 11.02.2021- 12.02.2021 tarihlerinden IX. Hemşirelik Esasları Çalıştayı düzenlenmiştir.
14 Ocak 2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikososyal Danışmanlık Komisyonu tarafından “Stres Yönetmede Bir Yol: Farkındalık (Mindfulness) Becerileri” başlıklı etkinlik gerçekleştirilmiştir.
08 Ocak 2021 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikososyal Danışmanlık Komisyonu tarafından “Olanaklar Varlığı Olarak Ben: Kendini Tanıma” başlıklı etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
05 Ocak 2021 Fakültemiz Araştırma Görevlileri Temsilciliği tarafından Doç. Dr. Emine KOL moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ahter Dilşad ŞANLIOĞLU sunumlarıyla  “Sağlık Bilimlerinde Araştırma Projesi Yazımı: Önemli Noktalar ve Öneriler” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. 
29 Aralık 2020 Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emine KOL ve Doç. Dr. İlkay BOZ tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğretim elemanlarına ve Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi hemşirelerine ‘Bakım Davranışları Geliştirme Kursu’ gerçekleştirilmiştir.
29 Aralık 2020 Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Fakültemiz Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine KOL’un konuşmacı olarak yer aldığı “Pandemi Sürecinde Hemşireliğin Bakım Gücü” konulu webinar online platformda 29.12.2020’de saat 13.30-16.00 arasında gerçekleştirilmiştir.
24 Aralık 2020 Fakültemiz Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlkay KESER’in konuşmacı olarak yer aldığı  ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen “Kronik Hastalıkların Tedavi Sürecinde Sanatın İyileştirici Gücü” başlıklı webinar Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilmiştir.
28 Aralık 2020 Fakültemiz Araştırmaları Geliştirme Komisyonunun (AGEK) 2020 yılı kısa vadeli hedefleri arasında yer alan araştırma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında, Prof. Dr. Selma Öncel Moderatörlüğünde “Son Bir Yılda (2020) WoS indexli Q1 Sınıfı Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmaların Paylaşım Paneli” 28 Aralık 2020 Pazartesi günü, saat 15.00’da online platformda gerçekleştirilmiştir.

 

10 Aralık 2020 Fakültemiz Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Emine KOL ve Dr. Öğr. Üyesi Serpil İNCE tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarına Objektif Yapılandırılmış Sınav Yöntemleri (OSCE-CORE) konusunda eğitim gerçekleştirilmiştir.
03 Aralık 2020 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli sporcularımızla ‘Yaşamda Hedefi Tutturmak’ başlıklı söyleşi düzenlenmiştir.
27 Kasım 2020 Akademik Gelişim ile ilgili, 27 Kasım 2020  Cuma günü saat 14.00’da Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Zeynep ÖZER’in moderatörlüğünde, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU, Doç. Dr. Öznur KÖRÜKCÜ ve Dr. Öğr. Üyesi Selma TURAN KAVRADIM tarafından dijital ortamda online bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Konferans videosu için tıklayınız. 

 
 

10 Kasım 2020

 

Akademik Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) Sınav Süreci Yönetimi ile ilgili, 10 Kasım 2020 Salı günü saat: 15:30’da Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Zeynep ÖZER’in moderatörlüğünde, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Erol GÜRPINAR ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinden (BAUM) Bilg. Müh. Neslişah ÖZDEMİR tarafından digital ortamda online bir eğitim gerçekleştirilmiştir. 

 
09 Ekim 2020 Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emine KOL ve Doç.Dr İlkay BOZ tarafından İstanbul Anadolu Sağlık Merkezi’nde görevli hemşirelere  “Bakım Davranışları Geliştirme Kursu” verilmiştir. Değerli hocalarımıza katkıları ve hemşirelerimize katılımları için teşekkür ederiz.  
09 Ekim 2020 Fakültemizin öğretim elemanlarına yönelik “Akademik Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS)-Online Sınav Sistemi Kullanımı Eğitimi” 9 Ekim 2020 tarihinde Doç. Dr. İlkay BOZ’ un moderatörlüğünde Ölçme-Değerlendirme Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serpil İNCE ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (BAUM) Bilgisayar Mühendisi Neslişah ÖZDEMİR’in sunumuyla dijital ortamda gerçekleştirilmiştir.  
08 Ekim 2020 Fakültemiz 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik 08 Ekim 2020 Perşembe günü Doç. Dr. Mehtap TÜRKAY tarafından digital ortamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.  
02 Ekim 2020 Fakülte yönetimimiz tarafından düzenlenen “Microsoft Teams Programı ile Uzaktan Eğitim Süreçleri ve Uzaktan Eğitim Sürecinde Derslerin Değerlendirilmesine İlişkin Bilgilendirme” ve “Öğrenciler için Microsoft Teams Programı Temel Kullanım Eğitimi” Dekan V. Prof. Dr. Zeynep ÖZER’in sunumu ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İlkay BOZ ve Doç. Dr. Emine KOL’un katılımı ile gerçekleştirilmiştir.   
 

29 Eylül 2020

 

Eğitim Komisyonu tarafından Öğretim Elemanları İçin Microsoft Teams Programı  Temel Kullanım Eğitimi 29 Eylül 2020 Salı günü st:11:30’da Dr. Öğr. Üyesi Banu TERZİ’nin Moderatörlüğünde Öğr. Gör. Yağmur ÇOLAK YILMAZER tarafından yapılmıştır.   
16 Temmuz 2020 Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-4

Eğitim linki için tıklayınız. 

10 temmuz 2020 Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-3

Eğitim linki için tıklayınız. 

3 Temmuz 2020 Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-2

Eğitim linki için tıklayınız. 

18 Haziran          2020 Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-1

Eğitim linki için tıklayınız.

14 Şubat 2020 Özgelişim Seminerleri II: Hemşirelik Süreci Öğretimi ve Kullanımı-Vaka Örneği
6-7 Şubat 2020 Hemşirelikte Fizik Muayene Yöntemleri Kursu
3-4 Şubat 2020
6-7 Şubat 2020
Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı
24 Ocak 2020 Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav Yöntemleri (OSCE-CORE) Kursu
13-17 Ocak 2020 Akrandan Öğrenme Atölyeleri
6 Aralık 2019 Son Bir Yılda (2019) WOS İndeksli Q1 Sınıfı Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmalar Paneli
Kasım 2019 Halk Sağlığı Hemşireliği Kırsal Alan Çalışması
18 Kasım 2019 Akdeniz Üniversitesi Soru Bankası Programı Tanıtımı
15 Kasım 2019 Öğrenci-Mezun Buluşması & I. Geleneksel Aşure Etkinliği

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.

15 Kasım 2019 Ayna Ayna Söyle Bana! Hemşirelik Ne Kadar Görünür Dijital Dünyada?

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.

28-30 Ekim 2019 Uluslararası Sağlık Bakım Çevresi Çalışma Toplantısı
19 Nisan 2019 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi I. Öğrenci Çalıştayı
28 Mart 2019 Predatör (Şaibeli/Yağmacı/Avcı) Akademik Faaliyetler Konferansı
27 Mart 2019 Erasmus Deneyimi Sunumu
26 Mart 2019 CINAHL Complete Semineri
7 Mart 2019
14 Mart 2019
Hemşire İş Memnuniyetini Artırmak için Yeni Bir Yol: Sağlık Bakım Çevresinin İyileştirilmesi
1 Mart 2019 TÜBİTAK BİGG Destek Programı Tanıtım Toplantısı
15 Şubat 2019
22 Mart 2019
Hemşire İş Memnuniyetini Artırmak İçin Yeni Bir Yol: Sağlık Bakım Çevresinin İyileştirilmesi (Sorumlu Hemşirelere Yönelik)
7 Şubat 2019 Hemşirelik Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme Kursu
21 Ocak 2019 Hemşirelikte Akreditasyonun Eğitime Katkıları
9-10 Ocak 2019 Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı 
27 Aralık 2018 Son Bir Yılda WOS Indexli Q1 Sınıfı Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmaların Paylaşım Paneli
25 Aralık 2018 Zihinsel Engelli Ergenlerde Cinsel Eğitim ve İstismarın Önlenmesi Sempozyumu
6 Aralık 2018 Zihinsel Engelli Çocuğa Yaklaşım Sempozyumu
2 Kasım 2018 Bakım Davranışları Geliştirme Kursu
25 Ekim 2018 Meme Kanseri Farkındalık Konferansı
9-10 Ağustos 2018 Araştırma Planlama ve Biyoistatistik Akademisi Modülleri (APBAM)
21 Haziran 2018 SPSS Uygulamalı Veri Girişi ve Yönetimi Atölyesi
18 Haziran 2018 Bakım Davranışları Geliştirme Kursu  
 16 Ocak 2018  Meta-Analiz Kursu
24 Kasım 2017  Nitel Veri Analizi Programı Atölyesi
10 Kasım 2017  Son Bir Yılda WoS Indexli Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmaların Paylaşım Paneli ve Araştırma Etiği Paneli
14 Aralık 2016  Ustalara Saygı Konferans Serhttp://hemsirelik.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2016/12/1-1.jpgisi 2
14 Aralık 2016 Prof Dr. İnce Erefe’nin Katılımıyla; “Türkiye’de Dünden Bugüne Hemşirelik” Konferansı 1
20 Mayıs 2016 Endnote Yazılım Programı Eğitim Semineri  
11-12 Mart 2016 Sağlık Araştırmalarında İstatistiksel Güç Analizi ve Örneklem Büyüklüğü Belirlenmesi Kolokyumu 609
20 Mayıs 2015 Toplumsal Duyarlılık Projesi 393
5 Mayıs 2015 Okul Hastane İşbirliği Semineri V 383
30 Nisan 2015 Hemşirelikte Profesyonellik ve Tanılama 388
27 Nisan 2015 Okul- Hastane İşbirliği Semineri IV 381x
20 Nisan 2015 23 Nisan Şenliği 333x
29 Nisan 2015 Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu 375
13 Mart 2015 Küreselleşme ve Hemşirelik 355
26 Şubat 2015 İnovasyonda Hemşirelik ve Biyomedikal Mühendisliği Ortak Çalışmaları
5 Mart 2015 Okul Hastane İşbirliği Semineri III Yoğun Bakım Hemşireliği Bilgi Güncelleme 346
14 Ocak 2015 Okul Hastane İşbirliği Semineri II Diyabet Güncellemesi 323
10 Aralık 2014 CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri CV HAZIRLAMA VE MÜLAKAT TEKNİKELRİ_AFİŞ
3 Aralık 2014 Okul Hastane İşbirliği Semineri I Hemşirelikte Araştırma 313
15 Kasım 2014 Hedeflenmiş Tedaviler Kursu 303
15 Kasım 2014 İmmünoonkoloji ve Hedeflenmiş Tedaviler Kursu 312x
10-12 Eylül 2014 Fizik Muayene Kursu 240
14 Temmuz 2014 Riskli Bebeklerde Hemşirelik Bakımı ve Güvenli Taburculuk Projesi 221x
15-16 Mayıs 2014 Klinik Eğitimde Ölçme- Değerlendirme Kursu 137
04 Nisan 2014 Çocuklarda Aşı Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Paneli 115
06-07 Aralık 2013 Elektronik Hemşirelik Bakım Süreci Kolokyumu 50
3- 5 Ekim 2013 Temel Düzey Psikolojik Bakım Kursu (Onkoloji Hemşireliği Derneği, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi tıbbi onkoloji kliniği işbirliği ile)  bos
29 Nisan 2013 Zihinsel Yetersizliği Olan Birey ve Ailesi Olmak 15
27 Mart 2013 Creative Nursing dergisinin Editorü ve Primary Nursing kitabının yazarı Marie Manthey’in “Primary Nursing” konulu semineri  bos

 


Son Güncelleme : 17 Mayıs Salı 2022
369