Hemşirelik Fakültesi


Burs ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri

Dr. Öğr. Ü. Dudu KARAKAYA (Başkan)

Öğr. Gör. Gülşen AK SÖZER

Arş. Gör. Arif ÖZPARLAK

Arş.Gör. Deniz TAŞDEMİR


Son Güncelleme : 11 Temmuz Salı 2017
272