Hemşirelik Fakültesi


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Yüksek Lisans Tezleri

Altuntaş, D (2018) Çocuk Onkoloji Hastalarında Kemoterapiye Bağlı Gelişen Akut Bulantı-Kusma Semptomunun Yönetiminde Akupres Uygulamasının Etkinliği (Danışman: Prof.Dr.Ayşegül İŞLER DALGIÇ)

Yurtsever, P (2018) Prematüre Bebek Bakımına Yönelik Hazırlanan Web Tabanlı Ve Bireysel Eğitim Programının Annelerin Öz Güven Gücüne Etkisi (Danışman: Prof.Dr.Ayşegül İŞLER DALGIÇ)

Ergezen, Y (2017) Çocuk Acil Biriminde Uygulanan Hemşirelik Girişimleri ve Ebeveyn Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Emine EFE)

Karataş, N (2017) İnfantil Koliği Olan Bebeklere Uygulanan Ayak Refleksolojisinin Kolik Semptomları Üzerine Etkisi (Danışman: Doç.Dr.Ayşegül İŞLER DALGIÇ)       

Beşiktaş, S (2017) Mekanik Ventilatöre Bağlı Preterm Yenidoğanlara Verilen Supine ve Prone Pozisyonlarının Fizyolojik Değişkenlere Etkisi (Danışman: Prof. Dr. Emine EFE)

Taşdemir, H.İ (2017) Prematüre Yenidoğanlarda Küvet Banyo İle Silme Banyonun Yenidoğan Fizyolojik Değişkenlerine ve Konforuna Etkisi (Danışman: Prof. Dr. Emine EFE)

Pratiwi, R.D (2017) Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonunu Önlemeye Yönelik Video Animasyon Yöntemiyle Uygulanan Eğitimin İdrar Yolu Enfeksiyonu Tekrarına Etkisi (Danışman: Doç.Dr.Ayşegül İŞLER DALGIÇ)

Çiftçioğlu, Ş (2016) Kemoterapi Tedavisi Uygulanan Çocuklar ve Gençler İçin Ağız Değerlendirme Rehberi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Prof. Dr. Emine EFE)

Amin Fadil, F.E.Z (2016) Türkiye’de ve Çad’da Orak Hücre Anemi Tanısı Olan Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Hazırlanan Non-Farmakolojik Yöntemler İle İlgili Eğitim Programının Ağrıyı Azaltmadaki Etkisi (Danışman: Prof. Dr. Emine EFE)

Turan, F.D (2015) Epilepsi Hastalığı Olan Çocuk ve Ebeveynlerine Yönelik Hazırlanan Modüler Eğitim Programının Hastalık Yönetimine Etkisi (Danışman: Doç.Dr. Ayşegül İŞLER DALGIÇ)

Yıldız Kemer, D (2015) Pediatrik Onkoloji Hastalarında Semptomlara Yönelik Kullanılan Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları (Danışman: Doç.Dr. Ayşegül İŞLER DALGIÇ)

Cırık, V (2014) Ebeveynlerin Çocuklarına Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Pediatri Hemşirelerinin Bilgi, Deneyim ve Tutumları (Danışman: Prof. Dr. Emine EFE)

Erkul, M (2013) İki Aylık Bebeklerde İki Farklı Bölgeye Sırayla Uygulanan Aşıların Oluşturduğu Ağrıyı Azaltmada Emzirme Yönteminin Etkinliği (Danışman: Doç. Dr. Emine EFE)

Tutar Güven, Ş (2013) Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Danışman: Doç.Dr. Ayşegül İşler)


Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
240