Hemşirelik Fakültesi


Eğitim Komisyonu Alt Çalışma Grupları
ÖZGELİŞİM SEMİNERLERİ I-  HEMŞİRELİK SÜRECİ
Prof.Dr. Ayşegül İŞLER DALGIÇ

Dr.Öğr.Ü. Saliha HALLAÇ

Dr.Öğr.Ü. Ebru KARAZEYBEK

Dr.Öğr.Ü. Dudu KARAKAYA

Dr.Öğr.Ü. Banu TERZİ

Arş.Gör. Sultan TAŞ BORA

Arş.Gör. Hilal Gamze HAKBİLEN

Arş.Gör. Zeynep KARAKUŞ

Arş.Gör. Şule ÇİFTCİOĞLU

ÖZGELİŞİM SEMİNERLERİ II- AKADEMİK PERSONEL ORYANTASYON PROGRAMI
Prof.Dr. Ayşegül İŞLER DALGIÇ

Dr.Öğr.Ü. Saliha HALLAÇ

Dr.Öğr.Ü. Nurcan KIRCA

Öğr.Gör.Dr. Semra GÜNDOĞDU 

Öğr.Gör. Kadriye AYDEMİR

Arş.Gör.Dr. Ayşegül ILGAZ

KLİNİK REHBER HEMŞİRE EĞİTİM PROGRAMI
Dr.Öğr.Ü. Sevcan ATAY TURAN

Arş.Gör. Hande YEŞİLBAŞ

Arş.Gör. Mehtap DEMİR AKGÜN

Arş.Gör. Büşra Nur TEMUR

 


Son Güncelleme : 27 Mart Çarşamba 2019
270