Hemşirelik Fakültesi


Fakültemiz Dekan Yardımcıları Görev Dağılımı
 

 

 

Doç. Dr. İlkay BOZ

 

 

 

Doç. Dr. Kerime BADEMLİ

· Personel İşleri · Öğrenci İşleri
· Stratejik Planlama Komisyonu · Eğitim Öğretim Eşgüdüm Kurulu
· Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu · Akreditasyon Komisyonu
· Araştırmaları Geliştirme Komisyonu · Eğitim Komisyonu (Lisans-Lisansüstü)
· Uzmanlar Grubu Komisyonu · Ölçme Değerlendirme Komisyonu
· Klinik Rehber Hemşire Eğitim Koord. · Bologna Komisyonu
· Fakülte Web Sayfası ve Sosyal Medya · Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü
· Psikososyal Danışmanlık Komisyonu · Yaz Okulu-Üniversite Eşgüdüm Kurul Üyesi
· Fakülte Tanıtımı ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu · Öğrenci Uyum ve Geliştirme Komisyonu
· İş Sağlığı Kurulu · Yemin Töreni Komisyonu
· Risk Değerlendirme Alt Kurulu . Mezun Takip Komisyonu

 

 

· Spor Etkinlikleri Komisyonu
· Sosyal Komite
· Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Komisyonu
· Akademik Kurul Planlaması

Son Güncelleme : 6 Eylül Salı 2022
369