Hemşirelik Fakültesi


Fakültemizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler
HMF 301 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doç.Dr. İlkay BOZ

Dr. Öğr. Üyesi Öznur KÖRÜKCÜ

Öğr Gör Dr. Nurcan KIRCA

Öğr. Gör. Gülşen AK SÖZER

HMF 401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr.Öğr. Üyesi Saliha HALLAÇ

Dr.Öğr. Üyesi İlkay KESER

Dr.Öğr. Üyesi Dudu KARAKAYA

Öğr. Gör. Rabiye Demir IŞIK

* Öğrencilerin sigorta işlemi nedeniyle, yaz okulunda açılan uygulamalı derslere,   fakültemiz dışında eğitim alan öğrenciler   kabul edilmemektedir.

0