Hemşirelik Fakültesi


Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Komisyonu Üyeleri

Dr.Öğr.Ü. Banu TERZİ

Dr.Öğr.Ü. Selma TURAN KAVRADIM

Arş.Gör. Ahmet GÖKTAŞ

Arş.Gör.Ayşegül KORKMAZ DOĞDU

Arş.Gör. Halil İbrahim TAŞDEMİR

Arş.Gör. Nazlı ÖZTÜRK

Arş.Gör. Esra ŞAHİNER

Arife ÖZYURT (3. Sınıf Öğrencisi)

Şerife CİNGİZ (2. Sınıf Öğrencisi)


Son Güncelleme : 11 Temmuz Salı 2017
270