Hemşirelik Fakültesi


Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Komisyonu Üyeleri

Dr. Öğr. Ü. Ebru KARAZEYBEK (Başkan)

Öğr. Gör. Rabiye DEMİR IŞIK

Öğr. Gör. Gonca KAZANCI KUŞOĞLU

Arş. Gör. Esra ÇELİK

Arş. Gör. Hafize SAVAŞ

Arş. Gör. Arzu AKPINAR


Son Güncelleme : 11 Temmuz Salı 2017
257