Hemşirelik Fakültesi


Hemşirelik Lisans Programı Amaç ve Çıktıları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

PROGRAM AMAÇ VE ÇIKTILARI

AMAÇLAR
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Lisans Eğitim Program Amaçları:

Mezunlar;

1.     Mezuniyeti takip eden ilk üç yıl içerisinde öğrencilerimizin %80’i, sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşım ve hemşirelik süreci doğrultusunda hemşirelik bakımını sunabileceği koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda hemşire olarak istihdam edilir.

2.     Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik ilke ve değerleri gözetir, sağlık ekibinin profesyonel bir üyesi olarak etkili iletişim becerilerini, kanıta dayalı bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanır.

3.     Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, hemşireliğin eğitim, uygulama, yönetim ve araştırma alanlarında sorumluluk alarak mesleki gelişimini sürdürür, mezuniyetinin ilk üç yıl içerisinde %10’u lisansüstü eğitimine devam eder.

PROGRAM ÇIKTILARI
1.     Hemşirelik alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

2.     Hemşirelik alanında kanıta dayalı edindiği bilgi ve becerileri kullanarak hemşirelik bakımını uygular.

3.     Hemşireliğin eğitim, uygulama, yönetim ve araştırma alanlarında etik ilke, değer ve insan haklarının evrenselliğini gözetir.

4.     Mesleki uygulamalarında yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

5.     Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.

6.     Disiplin içi ve disiplinler arası ekip işbirliği içerisinde çalışır.

7.     Birey, aile ve toplum ile etkili iletişim kurar.

8.     Bireysel ve mesleki gelişime katkı sağlayacak her türlü araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.

9.     Mesleki uygulamalarında problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanır.

10.  Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.

11.  Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.

 

 


Son Güncelleme : 21 Ağustos Çarşamba 2019
284