Hemşirelik Fakültesi


İdari Personel
FAKÜLTE SEKRETERİ
Fak. Sek. Sevgi KORTEL skortel@akdeniz.edu.tr
ÖZEL KALEM
Aslı DÖLEK hemsirelikozelkalem@akdeniz.edu.tr
aslidolek@akdeniz.edu.tr
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Nevin TERCAN nevintercan@akdeniz.edu.tr
Sercan TOPRAK sercantoprak@akdeniz.edu.tr
Haluk BEYTEKİN hbeytekin@akdeniz.edu.tr
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV KOORDİNATÖRÜ
Musa KUTLU musakutlu@akdeniz.edu.tr
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞR. İŞL.
Erhan ŞİMŞEK esimsek@akdeniz.edu.tr
İDARİ ve MALİ İŞLER
Mustafa KOÇER mustafakocer@akdeniz.edu.tr
Mehmet Ali ÖZBİLEK mehmetozbilek@akdeniz.edu.tr
ANABİLİM DALI SEKRETERİ
İlkay İlknur KELEŞ ilkaykeles@akdeniz.edu.tr
PERSONEL İŞLERİ
Erhan ŞİMŞEK esimsek@akdeniz.edu.tr
YAZI İŞLERİ
Ayşenur BÜYÜKAKSOY abuyukaksoy@akdeniz.edu.tr
Mihriban AVŞAR mihribanavsar@akdeniz.edu.tr
TEKNİK HİZMETLER
Elektrik Tekn. Arif DİNÇ arifdinc@akdeniz.edu.tr
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİRİM PERSONELİ
Ayşenur BÜYÜKAKSOY hemsirelikkalite@akdeniz.edu.tr
BECERİ LABORATUVARI SORUMLUSU
Arife Pınar ÖZDEMİR pinarozdemir@akdeniz.edu.tr
DANIŞMA-GÜVENLİK
Güvenlik Süheyla UÇAR shylucr@outlook.com
HİZMETLİ
Sabri TAN
ÇAY OCAĞI 
Hatice ÜNAL
TEMİZLİK PERSONELİ
Esin AKDEMİR
Mine AKTEN
Ömer SUCU

Son Güncelleme : 23 Eylül Cuma 2022
369