Hemşirelik Fakültesi


Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

4-6 NİSAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ’NDE SUNULAN ÇALIŞMALAR

Öğrenci Adı Soyadı Danışman Bildiri Türü Bildiri Başlığı
Mevlüt AKSU

Gizem HAYTA

Gülbahar ÇOŞKUN

Hilal UÇAN

Doç.Dr. İlkay BOZ Poster Bildiri Doğum Algısı İle Doğum Eylemindeki Destekleyici Bakım İlişkisi: Doğumhane Deneyimlerine Yönelik Tanımlayıcı Bir Çalışma
Merve Hilal KILIÇ

Şerife Bilge TURAN

Dr.Öğr.Ü. İlkay KESER Poster Bildiri Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Tercih Etme Nedenleri ve Hemşirelik Mesleğinin İmajına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Esra Molla CHASAN Dr.Öğr.Ü.Emine ÇATAL Poster Bildiri Toplumun Yeni Yüzü: Genç Nesil Hemşireler
Hatice ATEŞ Prof. Dr. Emine EFE

Arş. Gör. Vilan CIRIK

Sözel Bildiri Mesleki İmajı Oluşturan Hemşirelik Metaforlarının Değerlendirilmesi

PANELİST KONUŞMACI OLARAK KATILIM YAPAN ÖĞRENCİLER

Öğrenci

Adı, Soyadı

Danışman Kongre PANEL/OTURUM Konuşma
Hilal UÇAN Prof.Dr. Sebahat GÖZÜM

Dr.Öğr.Ü.Emine ÇATAL

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi DEĞİŞEN DÜNYADA HEMŞİRELİK BAKIMI ÖĞRENCİ HEMŞİRELER GÖZÜYLE HEMŞİRELİK BAKIMI
Merve LEK Prof.Dr. Sebahat GÖZÜM

Dr.Öğr.Ü.Emine ÇATAL

1. Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi BAKIMIN DEĞİŞEN YÜZÜ HEMŞİRELİK BULUŞLARI VE BAKIMA KATKISI

26-28 NİSAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN

ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ’NDE SUNULAN ÇALIŞMALAR

Araştırmanın Adı Araştırmacılar Danışman Öğretim Elemanı
1- Öğrencilerin Uygulama Öncesi ve Sonrası Psikiyatri Hemşireliği Algılarının Değerlendirilmesi Şeyma DEMİRALAY Yrd. Doç. Dr. İlkay KESER
2-İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Algıladıkları Bakım Davranışlarının Belirlenmesi Kiraz GÜLPINAR
Sibel BAŞKAYA
Ziya YEŞİLBUDAK
Tuğrul İL
Yrd. Doç. Dr. İlkay BOZ
3-Hemşirelerle Çalışan Sağlık Ekibi Üyelerinde Kuşaklararası Hemşirelik Algısının İncelenmesi Tuğba KESKİN
Şeyma Emsal ŞEN
Merve AKAR
Sedef AKIN
Yrd. Doç. Dr. Emine ÇATAL
4-Robotik Cerrahi Hakkında Hemşire ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi, Tutum, Davranış ve Görüşlerinin Karşılaştırılması Betül GÜRSOY
Gazi AK
Fatma YENİDÜNYA
Merve YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Emine ÇATAL
5-Öğrenci Hemşirelerin Farklı Kuşaklarda Bulunan  Klinik Hemşireleri ile Klinik Ortamda Yaşadığı Deneyimler Hanife ALTINTAŞ
İlknur KAYA
Yrd. Doç. Dr. Fatma ARIKAN
Arş. Gör. Ayşegül KORKMAZ DOĞDU
6-Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İş Doyumunun Belirlenmesi Hazal AFŞAR
Yasin KARATEKE
Yrd. Doç. Dr. Serpil İNCE
Arş. Gör. Fatma DURSUN ERGEZEN
7-X Kuşağı Hemsireler ve Y Kuşağı Öğrenci Hemşireler: Zaman Yönetimi Tolgahan YURDAKÖK
Betül DAMLAKRAN
Öğr. Gör. Nezaket YILDIRIM
Ar. Gör. Aslı BOZKURT
8-Kadın Hastaların Erkek Öğrenci Hemşirelere Karşı Ön Yargılarının Değerlendirilmesi Hilal DEMİRTAŞ
 
Öğr. Gör. Nilüfer TOK YANIK
9-Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Algılarının Belirlenmesi Sultan KOYUN
Ceren KOYUN
Öğr. Gör. İlkay KAVLA
Arş. Gör. Ferya ÇELİK
10-İşitme Engelli Bireye Sahip Ailelerde Aile Yükünün Belirlenmesi Ayşenur SIZLI
Vuslat TOPÇU
Merve   GÜLDAL
Didem ŞAHİN
Arş. Gör. Fatma Dilek TURAN GÜRHOPUR
Arş. Gör. Nurten TERKEŞ
11-Yoğun Bakım Hemşirelerinin Gelişen Teknolojiyi Kullanabilmeleri, Uyumları ve Teknolojiye Karşı Tutumları Furkan TAŞDELEN
Merve Hilal KILIÇ
Arş. Gör. Nurten TERKEŞ
12-Pediatrik Onkoloji Hastalarının Hastalıkla Baş Etme Sürecinde Oyunun Etkisi Çişem KIRKAN
Tuğçe ÖZER
Arş. Gör. Şule ÇİFTÇİOĞLU
Prof. Dr. Emine EFE
13- Hemşirelerin işitme Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Hilal KAHRAMAN
Özlem ŞAHİN
Latif SAVAŞ
Emine USLULAR
Ayse KARATEKE
Gülzade DUYGUN
Arş. Gör. Nurten TERKEŞ
Arş. Gör. Ferya ÇELİK

Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
270