Hemşirelik Fakültesi


Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD Doktora Tezleri
  • Acar Göral, G (2017) Neuman’ın Sistemler Modeli’ne Temellendirilmiş Bakım Verenleri Güçlendirme Programının Bipolar Bozukluk Tanısı Alan Bireylere Ailede Bakım Verenlerin Relapsı Tanıması ve Yönetmesi Üzerine Etkisi (Danışman: Prof.Dr.Kadriye BULDUKOĞLU)
  • Uslu, E (2017) Telefonla Problem Çözme Müdahalesinin Şizofreni Tanılı Bireylerin İlaç Tedavisine Uyumuna Etkisi (Danışman: Prof.Dr.Kadriye BULDUKOĞLU
  • Başoğul, C (2016) Neuman’ın Sistemler Modeline Temellendirilmiş Depresyonla Başa Çıkma Programı’nın Hastaların Başa Çıkma Stratejileri, Öz Saygı ve Depresyon Düzeylerine Etkisi (Danışman: Prof.Dr.Kadriye BULDUKOĞLU)
  • Lök, N (2016) Roy’un Adaptasyon Modeline Temellendirilmiş Bilişsel Uyarım Terapisinin Demansı Olan Bireylerin Bilişsel İşlevler, Başetme-Uyum ve Yaşam Kalitesine Etkisi (Danışman: Prof.Dr.Kadriye BULDUKOĞLU)

Son Güncelleme : 13 Haziran Salı 2017
270