Hemşirelik Fakültesi


Son Bir Yılda (2020) WoS indexli Q1 Sınıfı Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmaların Paylaşım Paneli Hakkında

Fakültemiz Araştırmaları Geliştirme Komisyonunun (AGEK) 2020 yılı kısa vadeli hedefleri arasında yer alan araştırma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında, Prof. Dr. Selma Öncel Moderatörlüğünde “Son Bir Yılda (2020) WoS indexli Q1 Sınıfı Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Çalışmaların Paylaşım Paneli” yapılacaktır. Etkinliğimiz 28 Aralık 2020 Pazartesi günü, saat 15.00’da Ms Teams Hemşirelik Fakültesi Akademik Personel Ekibinde online platformda gerçekleştirilecektir.

Başvuru için tıklayınız.

Hemşirelik Fakültesi Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Adına

Prof. Dr. Selma ÖNCEL

Arş. Gör. Halil İbrahim TAŞDEMİR

Arş. Gör. Mehtap AKGÜN

0