Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme paneli hakkında;

Fakültemiz Eğitim Komisyonu tarafından “Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme” paneli yapılacaktır. Etkinliğimiz, 06 Ocak 2023 Cuma günü, saat 14.00’da, Ms Teams üzerinden  gerçekleştirilecektir. Etkinliğine katılım için https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a363901f5247a4dbda80502c615a1414b%40thread.tacv2/1672042672428?context=%7b%22Tid%22%3a%2214ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4%22%2c%22Oid%22%3a%22589610cb-dae3-4472-af52-36b49f9882f1%22%7d linkine tıklayınız. 
 
hemşirelikte program geliştirme afiş.jpeg
Eklenme tarihi :6.01.2023 11:18:37
Son güncelleme : 6.01.2023 11:18:37