Tarihçe

Fakültemiz Akreditasyon Komisyonunun oluşturulması 11.06.2018 tarihinde görüşülmüş, 04.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen Fakülte Akademik Kurulunda onaylanmıştır. Komisyonda her anabilim dalından en az iki öğretim elemanı olmak üzere, Dekan Yardımcıları, fakülte sekreteri, üç idari personel ve öğrenci temsilcileri görev almıştır. Daha sonra Akreditasyon Komisyonu çalışma ilkeleri belirlenmiş, bu ilkeler doğrultusunda belirli aralıklarla toplantılar yapılmış ve her toplantıda bir sonraki toplantının gündemi ve iş bölümü planlanmıştır. Akreditasyon Komisyonu üyeleri, 01.12.2018 tarihinde HEPDAK derneği tarafından yapılan eğitim çalıştayına Öz Değerlendirme Raporunun taslak hali ile katılmıştır. Devamında Akreditasyon Komisyonu çalışmalarını sürdürmüş, HEPDAK standartları doğrultusunda Fakültemiz Öz Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 31.01.2019 tarihinde Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)’ne yazılı başvuru yapılmış ve başvuru kabul edilmiştir.  HEPDAK üyeleri tarafından 15-18 Aralık 2019 tarihinde kurum ziyareti yapılmış ve 13 Nisan 2020 tarihinde iki yıl süreyle 30 Eylül 2022 tarihine kadar akredite olunduğu yazılı belgeyle bildirilmiştir.

Fakültemiz, HEPDAK web sayfasında HEPDAK tarafından akredite edilen kurumların listesi https://www.hepdak.org.tr/akredite-edilen-kurumlar adresinde yer almaktadır.

Eklenme tarihi :16.01.2023 16:27:27
Son güncelleme : 16.01.2023 16:45:50